Uniwersytet bez dyskryminacji

W Uniwersytecie im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu podejmowane są systemowe działania, których celem jest prowadzenie polityki równego traktowania i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji. Działania te mają kluczowe znaczenie dla wzmacniania spójności naszego środowiska akademickiego poprzez kształtowanie postaw otwartości, tolerancji i wzajemnej akceptacji.
  • 5200+pracowników
  • 37000studiujących